Home

Home

                          MPSC (राज्यसेवा) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती      

Image result for mpsc image

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणार्‍या परीक्षा :

राज्यसेवा परीक्षा
पोलिस उपनिरीक्षक / सहाय्यक / विक्रीकर निरीक्षक
टंकलेखक / लिपीक परीक्षा
Must Read (नक्की वाचा):
MPSC (PSI, STI, Assistant) बद्दल संपूर्ण विस्तारीत माहिती

1. राज्यसेवा परीक्षा :                                                                                                

  • राज्य शासनातील गट अ व ब संवर्गातील पद भरण्यासाठी ही परीक्षा घेण्यात येते.

परीक्षेमार्फत भरली जाणारी पदे :

गट-अ

Deputy Collector
Deputy Superintendent of Police (DySP)
Assistant Commissioner of Police (ACP)
Sub-registrar Cooperative Societies
Deputy Chief Executive Officer
Block Development Officer (BDO)
Tahsildar
Desk Officer
Assistant Regional Transport Officer (ARTO)
M.F.A.S (Maharashtra Finance & Account Service)
Chief Officer (Nagarpalika) ( I & II)
Assistant Commissioner of Sales Tax
Mantralaya Section Officer

गट-ब

Taluka Inspector of Land Records (TILR)
Naib Tahsildar
परीक्षेचे स्वरूप :

पूर्व परीक्षा :                                                                                                                    

 पूर्व परीक्षेसाठी 200 गुणांच्या दोन प्रश्नपत्रिका असतात, यासाठी आपणास 2 तासांचा वेळ असेल. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठबहुपर्यायी असून प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाषेत असेल. पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षेप्रमाणेच आहे.       

 मुख्य परीक्षा:                                                                                                        

यात 6 पेपर एकूण 800 गुणांकरिता असतात.
पेपर-1 : मराठी गुण-100 वेळ-तीन तास
पेपर-2 : इंग्रजी गुण-100 वेळ -तीन तास
मराठी व इंग्रजी दोन्ही पेपर हे दिर्घोत्तरी स्वरूपाचे असतील. भाषा अभ्यासक्रमात निबंध लेखन, व्यवहार, अहवाल लेखन, पत्रकार परिषद, औपचारिक भाषण तयार करणे, संवादकौशल्य, उतार्‍यावरील प्रश्न भाषांतर, सारांश लेखन व व्याकरण इ चा समावेश असेल.
Paper – I – History & Geography
Paper –II – Indian Constitution & Indian Politics (with ref. to Maharashtra)& Law
Paper – III – Human Resource Development (HRD) & Human Rights
Paper – IV – Economics of Planning & Development Science &Technology Development
चारही पेपर हे बहुनिष्ठबहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. या अभ्यासक्रमाची पातळी पदविस्तरावरची असते, 3:1 या प्रमाणे निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत असेल (चुकीच्या 3 उत्तरांसाठी 1 गुण वजा केला जाईल) प्रत्येकी पेपर 150 गुणांचा असेल व वेळ दोन तास असतील.
प्रत्येक पेपर मध्ये खुल्या गटातील उमेदवारांना 45% गुण व राखीव वर्गातील उमेदवारांना 40% गुण मिळवण आवश्यक आहे.
मुलाखतीसाठी 100 गुण असतील……,