भारतातील धरण प्रकल्प,

भारतातील धरण प्रकल्प,

भारतातील धरण प्रकल्प

Must Read (नक्की वाचा):
भारतातील औद्योगिक शहरे

प्रकल्प राज्य
पेंच मध्यप्रदेश
पावथडी मध्यप्रदेश
लोअर पेनगंगा आंध्र प्रदेश
सरदार सरोवर महाराष्ट्र, गुजरात
दूधगंगा कर्नाटक
कलिसरार मध्यप्रदेश
तिल्लारी गोवा
नर्मदा सागर मध्यप्रदेश, राजस्थान
लेडी प्रकल्प आंध्र प्रदेश

Must Read (नक्की वाचा):
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय मार्ग

नदीचे नाव उगमस्थान
गंगा गंगोत्री
यमुना जन्मोत्री उत्तरांचल
सिंधु कैलास पर्वत तिबेट
रावी हिमाचल प्रदेश
हुगळी गंगेचा फाटा
कोसी नेपाळ
दामोदर रांची
साबरमती अरवली पर्वत
नर्मदा अमरकंटक
महानदी मध्य प्रदेश
सतलज तिबेट
बियास हिमाचल प्रदेश
मांडवी गोवा
वैतरणा ठाणे
भीमा पुणे
गोदावरी त्रंबकेश्वर
कृष्णा महाबळेश्वर
कावेरी कर्नाटक
मांजरा बालाघाट डोंगररांगा, बीड
उल्हास रायगड