भारताचे मानचिन्हे

भारताचे मानचिन्हे

भारताचे मानचिन्हे
By Shital Burkule Last updated Jul 3, 2018
Share FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
Bharatache Manachinhe

भारताचे मानचिन्हे

Must Read (नक्की वाचा):
महत्वाच्या विकास योजना

22 जुलै 1947 रोजी संविधानसभेने भारताच्या राष्ट्रध्वजाला मान्यता दिली व हा राष्ट्रध्वज 14 ऑगस्ट 1947 रोजी राष्ट्राला समर्पित करण्यात आला.
राष्ट्रध्वजाचा आकार 3:2 या प्रमाणात असतो.
घटना समितीने 24 जानेवारी 1950 रोजी जन गण मन या गीताला राष्ट्रगीत म्हणून मान्यता दिली.
जन गण मन हे गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर यांनी रचले आहे.
संविधान सभेने वंदेमातरम या गीतालासुद्धा राष्ट्रगीताचा दर्जा बहाल केला आहे.
वंदेमातरम हे प्रसिद्ध बंगाली कवी बकीमचंद्र चटर्जी यांच्या आनंदमठ या कादंबरीमधून घेण्यात आले आहे.
भारताचे बोधचिन्ह सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील सिंहाच्या प्रतिकृतीवरून घेण्यात आले आहे.
या बोधचिन्हात मंडूकोपनिषदातील सत्यमेव जयते हे वाक्य अंतर्भूत करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय नदी : गंगा
राष्ट्रीय महाकाव्य : गीता
राष्ट्रीय जलजीव : गंगा डॉल्फिन
राष्ट्रीय फळ : आंबा
राष्ट्रीय विरासत पशु : हत्ती
राष्ट्रीय खेळ : हॉकी
राष्ट्रीय वृक्ष : वड
राष्ट्रीय पशु : वाघ
……………….
Must Read (नक्की वाचा):
महानगरपालिका बद्दल संपूर्ण माहिती

12 डिसेंबर 1867 रोजी मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा संमत करण्यात आला.
1963 मध्ये मुंबई ग्रामीण मुलकी पोलिस कायदा रद्द करण्यात आला.
22 डिसेंबर 1967 रोजी महाराष्ट्र ग्रामीण मुलकी कायदा संमत करण्यात आला.
महाराष्ट्राचे मुलकी व सामन्य प्रशासनाच्या दृष्टीने सहा विभाग केलेले आहेत. यांना महसूल विभाग असे सुद्धा म्हणतात.
प्रत्येक विभागाचा प्रमुख विभागीय आयुक्त असतो.
ग्रामीण मुलकी प्रशासनाची रचना :-

विभागीय आयुक्त = विभाग
जिल्हाधिकारी = जिल्हा
प्रांत अधिकारी = जिल्ह्याचा काही भाग
तहसीलदार = तालुका/तहसील
तलाठी = गाव