गटविकास अधिकारी (B.D.O)

गटविकास अधिकारी (B.D.O)

गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती
By Shital Burkule Last updated Jun 22, 2018
1 FacebookEmailTwitterGoogle+Pinterest
गटविकास अधिकारी (B.D.O) बद्दल संपूर्ण माहिती

Must Read (नक्की वाचा):
राज्यघटनेतील परिशिष्टे

पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी असतो.
गटविकास अधिकार्‍याची निवड महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होते तर त्याची नेमणूक महाराष्ट्र शासन करते.
गटविकास अधिकारी हा वर्ग 1 व वर्ग 2 दर्जाचा अधिकारी असतो.
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा प्रशासकीय अधिकारी असतो.
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी असतो.
गटविकास अधिकार्‍यावर नजिकचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍याचे असते.
गटविकास अधिकारी हा पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव असतो.
पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक गटविकास अधिकारी तयार करतो.
पंचायत समितीस मिळणार्‍या अनुदानातील रकमा काढण्याचे व त्यांचे वाटप करण्याचे अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.
पंचायत समितीच्या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करण्याचा अधिकार गटविकास अधिकार्‍याला आहेत.
पंचायत समितीचा खर्च गटविकास अधिकार्‍याच्या संमतीने करावा लागतो.
पंचायत समितीचा अहवाल गटविकास अधिकारी सी.ई.ओ.कडे पाठवीत असतो.
पंचायत समितीच्या कार्याची यशस्वीता गटविकास अधिकार्‍यावर अवलंबून असते.
गटविकास अधिकार्‍याला शिक्षा करण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तास असतो.
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.
राज्यशासन व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून गटविकास अधिकारी काम पाहतो.